FAQ

ירוק – יזמות רובוטיקה וקהילה, הוא מיזם אזורי קהילתי טכנולוגי חדש המוקם בימים אלו בעמק חפר.

מה זה ירוק ?
ירוק מיישם מודל חדשני, בו יזמים מקומיים, יחד עם עסקים מובילים ולצידם גורמים
מוניציפאליים, יוצרים מארג מקומי בעל עוצמה, שיש לו משאבים וכוח להוביל שינוי
חברתי קהילתי.

כל הפעילות המכוונת לבני נוער ולקהילה אמורה להחזיק את עצמה ולהיות מאוזנת –
המטרה אינה יצירת רווח לבעלים מחד, אך הכוונה אינה להפעיל פעילות מפסידה שתדרוש
תמיכה והשקעות על הזמן מאידך. הפעילות כולה מחויבת בתשלום שמטרתו לכסות את
הוצאות הפעילות, על מנת לאפשר למרכז לפעול לטווח ארוך ולהיות עצמאי מבחינה
פיננסית.

במסגרת זו החלה לפעול בימים אלו החנות, המסייעת לקבוצות רובוטיקה ברחבי הארץ
לרכוש ציוד ואביזרים הנחוצים להם במסגרת פעילותם בתכניות FIRST. אנו מייצגים
בארץ את הספקים העיקריים מהם רוכשות הקבוצות ציוד – AndyMark, VEX Robotics,
Modern Robotics, Rev Robotics ועוד. החנות מרכזת עבור הקבוצות גם רכישות בארץ
– של מצברים, ציוד פירזול ועוד. בהמשך תציע החנות גם שירותי יעוץ לקבוצות.

שרותי ייצור שיוצעו ע"י הסדנאות של המרכז במחירי עלות ההפעלה והחומרים, יכללו
חריטה, כיפוף וכרסום של אלומיניום, ויסייעו לקבוצות ישראליות שאין להן כיום
גישה לאמצעי יצור.

 

Subscribe